Testausstandardeja kiinteän polttoaineen kattiloille ja paikallisille tilalämmittimille

EU-komissio on julkaissut Virallisessa lehdessä viittaukset ns transitional method-standardeihin. Standardiviittaukset liittyvät: