Tekstiilien taustaselvityksen valmistelu etenee

Komissio on aloittanut tekemään tekstiileille selvitystä, jossa pyritään keräämään taustatietoa, jota voisi hyödyntää mahdollisen tulevan ekosuunnitteluasetuksen valmistelussa. Komission nettisivuilla voi lukea selvityksestä lisää ja rekisteröityä, jotta saa tiedon sähköpostiin selvityksen edistymisestä sekä mahdolliset kutsut kokouksiin.

Seuraavaksi komission tutkimusyksikkö JRC järjestää taustaselvitykseen liittyen alla olevat kommentointimahdollisuudet. Kommentointi ja kokouksiin ilmoittautuminen onnistuu komission nettisivujen kautta. Kokoukseen voi ilmoittautua 15.3. saakka.

DateActions
23 FebruaryThe JRC will communicate by email to all registered stakeholders: where to download the working document from – the working document will address product scope, market analysis, user behaviour and preliminary work on EU-Ecolabel and GPP; the link to be used for the on-line consultation meeting.
From 23 February to 15 MarchRegistered stakeholders may read the working document before the on-line consultation meeting.
On 18 and 19 MarchRegistered stakeholders and JRC will attend the on-line consultation meeting. JRC will provide the agenda of the meeting, in advance, by email to all registered stakeholders.
From 20 March to 22 AprilRegistered stakeholders will be able to provide comments in writing to the working document until 22 April.

Lisätietoa: