Suurten muutosten vuosi ekosuunnittelussa ja energiamerkinnässä

EU:n tuotelainsäädännössä ja erityisesti ekosuunnittelussa ja energiamerkinnässä tapahtuu tänä vuonna todella paljon. 

Merkittävin mullistus tulee olemaan kestävien tuotteiden aloite, jonka yhteydessä mm. ekosuunnitteludirektiivi uudistetaan. Lainsäädäntöehdotuksen ytimenä tulee olemaan ekosuunnitteluvaatimusten laajentuminen energiaan liittyvien tuotteiden ulkopuolelle. Mukaan ovat alustavasti tulossa mm. tekstiilit, huonekalut sekä vaikutukseltaan merkittävät välituotteet, kuten teräs ja sementti. Uudistuksen tarkoituksena on, että kuluttajat saisivat jatkossa parempia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa, ovat paremmin korjattavia, kierrätettäviä sekä kestävät pidempään. Komissio kysyi alustavasta vaikutusten arviosta palautetta viime vuoden loppupuolella ja sai siihen yhteensä 193 kommenttia. Alkuvuodesta on tulossa julkinen kuuleminen ja itse lainsäädäntöehdotus on tulossa loppuvuodesta 2021.   

Kuluttajien roolia vahvistetaan aloitteella: Consumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition. Sen tarkoituksena on edistää kuluttajien oikeuksia mm. suojelemalla heitä viherpesulta, tuotteiden ennenaikaiselta vanhenemiselta sekä laatia vähimmäisvaatimuksia kestävyysmerkinnöille. Kuluttajien tuotteiden korjauttamisoikeutta vahvistetaan mm. tietovaatimuksilla, varaosien saatavuuden parantamisella sekä takuuasioiden tarkastamisella. Ehdotus on tulossa julki loppukeväästä.  

Kestävien tuotteiden aloitteeseen osin kuuluu myös kiertoelektroniikka-aloite, joka on tulossa loppuvuodesta 2021. Aloite sisältää mm. jo meneillään olevan älypuhelimien ja tablettien sekä läppärien ekosuunnitteluasetusten valmistelun, älypuhelimien ja muiden pienlaitteiden latausjohtojen yhdenmukaistamisen, toimia elektroniikan korjattavuuden ja kierrätettävyyden edistämiseksi, vaarallisille aineille ja elektroniikkajätteelle.  

Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän työsuunnitelma 2020-2024 valmistuu vähän myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan. Uuden aikataulun mukaan se valmistuu huhtikuussa. Työohjelma sisältää suunnitelman siitä mitä tuoteryhmiä ja muita ekosuunnitteluun ja energiamerkintään liittyviä asioita tullaan tarkastelemaan vuosina 2020-2024.  

Uudet energiamerkinnät astuvat voimaan maaliskuun alussa. Merkittävin muutos energiamerkinnässä koskee luokitusta, jossa palataan takaisin A-G-asteikolle useissa tuoteryhmissä. Energiatehokkuuden myötä myös laitteiden korjattavuus paranee, kun energiamerkintäasetusten kanssa rinnan valmisteltujen ekosuunnitteluasetusten vaatimukset astuvat voimaan.  

Energiamerkinnän tuotetietokanta EPREL:n julkinen puoli aukeaa 1.3. eli samalla, kun uudelleenskaalatut energiamerkit tulevat voimaat.  

MEERP (Methodology for the ecodesign of energy-related products) eli menetelmä, jolla tuoteryhmiä tarkastellaan ja miten niitä koskevia esiselvityksiä tehdään uusitaan siten, että esiselvityksissä pystyttäisiin ottamaan kiertotalousasiat paremmin huomioon. Uudistuksesta järjestetään ensimmäinen kokous maalis-/huhtikuussa ja uudistamisen olisi tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.  

Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi julkaistiin tammikuussa. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta ja mm. kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää. 

Viime vuoden puolella neuvotellut useita tuoteryhmiä koskevat Omnibus-muutokset tulee voimaan normaalia nopeammalla aikataululla jo 1.3.  

Tuoteryhmistä aktiivisia ovat tällä hetkellä mm. tilalämmittimet, älypuhelimet ja tabletit, digiboksit, pelikonsolit, kuvantamislaitteet, tietokoneet, vedenkeittimet sekä ammattikylmälaitteet. Uutisia tuoteryhmien edistymisestä löytyy ekosuunnittelu.infon ajankohtaista-osiosta 

Ekosuunnitteludirektiivin päivityksestä tullaan uutisoimaan ekosuunnittelu.infon ajankohtaista-osiosta, mutta uudistukselle on sivustolla myös oma osio, jonne päivitetään kootusti tietoa uudistuksesta ja sen etenemisestä: https://ekosuunnittelu.info/ekosuunnittelutietoa/ekosuunnitteludirektiivin-uudistaminen/