Älypuhelimien ja tablettien ekosuunnittelu etenee

Älypuhelimien ja tablettien pitkään ja huolella valmisteltu esiselvitys valmistui viimein maaliskuussa. Selvitykseen sisältyvät tehtävät 1-7 (Task 1-7) tarjoavat syväluotaavan analyysin älypuhelimien ja tablettien standardeista, lainsäädännöstä, markkinoista, käyttäjistä, teknologioista, ympäristö- ja talousvaikutuksista sekä suunnittelusta. Myös tulevia ekosuunnittelun ja energiamerkinnän politiikkavaihtoehtoja, skenaarioita ja sosioekonomisia vaikutuksia analysoidaan esiselvityksen lopussa.

Esiselvityksen pohjalta käynnistyi huhtikuussa varsinainen ekosuunnittelun ja energiamerkinnän valmistelu, jonka ensimmäinen vaihe on kattava vaikutusten arviointi. Tässä vaiheessa pyydetään laajasti kommentteja niin julkiselta yleisöltä kuin ammattilaisiltakin. Valmistelun alkuvaiheessa on aina helpointa vaikuttaa Euroopan komission tekemiin linjanvetoihin, koska useita erilaisia politiikkavaihtoehtoja on pöydällä ja tulevien asetusten sisältö on vielä täysin auki. Myöhemmässä vaiheessa jäljelle jäävät vaihtoehdot vähenevät ja tarkentuvat valmistelun edetessä kokous kokoukselta kohti varsinaisia asetusluonnoksia. Asetusluonnoksien sisältöä toki edelleen hiotaan matkan varrella ennen kuin niistä päästään lopulta äänestämään ekosuunnittelu- ja energiamerkintäkomitean kokouksessa.

Älypuhelinten ja tablettien tuoteryhmään liittyvät sidosryhmät (esim. valmistajat, etujärjestöt ja viranomaiset) pääsivät ääneen ja kertomaan mielipiteensä huhtikuun puolivälissä pidetyssä kokouksessa. Kokouksen päätavoitteena oli keskustella esiselvitystutkimuksen lopullisesta versiosta, erityisesti tehtävässä 7 (skenaarioanalyysi) ja sen liitteissä esitetyistä toimintapoliittisista skenaarioista ja mahdollisesta vaikutuksesta lainsäädäntöön. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin myös ehdotettuihin testaus- ja laskentamenetelmiin.

Perinteisesti ekosuunnittelun ja energiamerkinnän painopisteet ovat olleet energiaa käyttävien tuotteiden energiatehokkuuden parantamisessa. Älypuhelimien ja tablettien tulevissa asetuksissa huomioidaan kiertotalouteen liittyviä vaatimuksia tuotteiden energiatehokkuuden lisäksi. Korjattavuus, purettavuus, luotettavuus ja kierrätettävyys ovat vauhdilla tulossa uusina vaatimuksina mukaan kaikkiin ekosuunnitteluasetuksiin, koska nämä ominaisuudet ovat avainasemassa tuotteiden kiertotalouden kehittämisessä ja ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Myös materiaalitehokkuus alkaa vähitellen materialisoitua sanoista teoiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on tuotteiden suunnitteleminen tehokkaan kierrätettävyyden mahdollistamiseksi, mikä älypuhelimissa ja tableteissa voisi tarkoittaa vaatimusta merkitä tuotteen suurimpien komponenttien materiaali, kuten yli 50 g painavien muovikomponenttien polymeerityyppi. Toinen mahdollinen ilmoitusvaatimus voisi koskea harvinaisia ja kriittisiä raaka-aineita, joita elektroniikkalaitteet tyypillisesti sisältävät. Tällaisia älypuhelimien ja tablettien sisältämiä arvokkaita raaka-aineita ovat mm. koboltti, tantaali, neodyymi ja kulta.

Älypuhelimien ja tablettien vaikutusten arviointiin liittyvä julkinen kuuleminen on käynnistymässä Q2/2021 aikana, jolloin palautetta voi antaa ekosuunnitteluun tai energiamerkintään liittyen. Sidosryhmät voivat myös antaa sähköpostitse palautetta osoitteeseen .

Haluatko lähettää palautetta tai kysyä lisää älypuhelinten ja tablettien asetusten valmistelusta? Lähetä meille viestiä osoitteeseen .