Valaisinten energiamerkintävaatimus poistui 25.12.2019

Euroopan komissio on uudelleentarkastellut useita lamppuja, valaisimia ja erillisiä näiden liitäntälaitteita ekosuunnitteluvaatimuksia koskevia asetuksia, ja tämän lopputulemana on julkaistu uusi asetus, joka koskee kaikkia valonlähteitä ja niiden erillisiä liitäntälaitteita. Näitä tuotteita koskevat energiamerkintävaatimukset on myös uudelleentarkasteltu ja julkaistu.

Valtaosa asetusten vaatimuksista astuu voimaan 1.9.2021, mutta ensimmäisenä uusien asetusten seurauksena poistui 25.12.2019 vaatimus valaisinten energiamerkinnöistä. Tämän päivämäärän jälkeen markkinoille saatetuissa tuotteissa energiamerkintää ei siis enää kuulu olla. Muutos rajaa valaisimet pois myös EPREL-tuotetietokannasta.

Markkinoilla tulee todennäköisesti vielä hetken olemaan tuotteita, jotka on valmistettu aikana, jolloin energiamerkintävaatimus valaisimille oli olemassa. Jälleenmyyjiä ohjeistetaan toimimaan valaisimien energiamerkintöjen suhteen seuraavasti:

  • Vaatimuksen poistumisen, eli 25.12.2019, jälkeen markkinoille saatetuilla tuotteilla ei saa olla energiamerkintää, eikä energiamerkintöjä täten saa laittaa esille.
  • Tätä vanhemmilla tuotteilla energiamerkinnän poistamiseen suhtaudutaan joustavammin, sillä energiamerkintä on tehty ja laitettu esille sen aikaisten vaatimusten mukaisesti.
  • Tukes suosittelee, että valaisimien energiamerkintöjä ei enää pidetä myymälän esittelykappaleissa esillä.
  • Tuotepakkauksista ja tuotteen mukana tulevista asiakirjoista energiamerkintöjä ei kuitenkaan tarvitse poistaa.
  • Markkinavalvonnassa ei toistaiseksi tulla tarkastelemaan valaisimien energiamerkintöjen pitämistä esillä.

Lisätietoa täällä:

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en