Keittotasot
ENER Lot 23


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Keittotasolla tarkoitetaan kotitalouksien sähkö-, kaasu- ja yhdistelmäkeittotasoja.

Vaatimukset eivät koske keittotasojen peitettyjä kaasupolttimia, ulkona käytettäviä ruuanvalmistuslaitteita, grillejä tai laitteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan propaanilla tai butaanilla.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

  • Sähköllä toimivissa keittolevyissä tulee olla pois päältä -toiminto, jossa tilassa tehonkulutus ei saa ylittää 1,00 wattia. Jos valmiustilassa on näyttötoiminto, saa tehoa kulua 2,00 wattia. Voimaantulo 7. tammikuuta 2010
  • Sähköllä toimivien keittolevyjen pois päältä -tilan tehonkulutus ei saa ylittää 0,50 wattia. Jos valmiustilassa on näyttötoiminto, saa tehoa kulua 1,00 wattia. Lisäksi laitteessa tulee olla tehonhallintatoiminto, joka siirtää laitteen lyhyimmän mahdollisen ajan kuluttua automaattisesti valmiustilaan. Voimaantulo 7. tammikuuta 2013

Tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ja käyttöohjeissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on annettava seuraavat tuotetiedot (voimaantulo 20. helmikuuta 2015):

  • käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin
  • kuluttajien kannalta oleelliset tiedot ruuanvalmistusprosessin kokonaisympäristövaikutusten (esim. energiankulutuksen) vähentämiseksi

Teknisessä dokumentaatiossa ja valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevien internetsivustojen ammattihenkilöille tarkoitetussa osassa on oltava tiedot, jotka tarvitaan laitteen purkamiseen huoltoa varten sitä rikkomatta, sekä lopulliseen purkamiseen tarvittavat tiedot, erityisesti moottorin ja mahdollisten akkujen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja käyttöiän päättyessä tapahtuvan hävittämisen osalta.

Tuotetietovaatimustaulukko määritetään asetuksen liitteessä I kohdassa 2.2.

Erityiset vaatimukset

Energiatehokkuuden rajat

Kotitalouksien keittotasoissa sähkökeittotasojen suurimman energiankulutuksen (ECelectric hob) rajojen ja kaasukeittotasojen vähimmäisenergiatehokkuuden (EEgas hob) rajojen on oltava alla olevan taulukon mukaiset.

Voimaantulo Sähkökeittotaso
(ECelectric hob; Wh/kg)
Kaasukeittotaso
(EEgas hob; %)
20.02.15 ECelectric hob < 210 EEgas hob < 53
20.02.17 ECelectric hob < 200 EEgas hob < 54
20.02.19 ECelectric hob < 195 EEgas hob < 55

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

 

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuden kannalta markkinoiden parhaiten suoriutuvien kotitalouksien uunien, keittotasojen ja liesituulettimien viitearvot on määritetty asetuksen 66/2015 liitteessä IV:

 Uunien, keittotasojen ja liesituulettimien viitearvot
Kotitalouksien uunit Sähkö EEIcavity = 70,7
Kaasu EEIcavity = 75,4
Kotitalouksien keittotasot Sähkö ECelectric cooking = 169,3
Kaasu EEgas burner = 63,5 %
Kotitalouksien liesituulettimet Ilmavirta FDEhood = 22
Melu 51 dB ilmavirralla 550 m3/h; 57 dB ilmavirralla 750 m3/h

Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmiustilan, pois päältä -tilan ja verkkovalmiustilan tehonkulutuksen parhaat markkinoilla olevat viitearvot on määritetty asetuksen 1275/2008 liitteessä IV

  • Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2004/108/EY mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista.
  • Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia
  • Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (esim. kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon.
  • Verkkovalmiustila – HiNA-laitteet: 3 wattia; muut kuin HiNA-laitteet: 1 watti tai vähemmän.