Keittotasot


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat kotitalouksissa käytettävät sähkö- ja/tai kaasukäyttöiset keittotasot. Nämä tuotteet kuuluvat tuoteryhmään myös silloin, kun niitä myydään muuta kuin kotitaloustarkoitusta varten.
  • Tuoteryhmään eivät kuulu keittotasojen peitetyt kaasupolttimet eivätkä ulkona käytettävät ruuanvalmistuslaitteet, grillit tai laitteet, jotka on suunniteltu käytettäviksi ainoastaan kolmannen kaasuryhmän kaasuilla (propaani ja butaani).
  • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana. Sähkökeittotasoja koskevat myös lepovirtakulutuksen vaatimukset ja jos näitä tuotteita on liitetty verkkoon, myös verkkolaitteiden lepovirtakulutuksen vaatimukset. Näitä vaatimuksia ei ole kuvailtu tällä tuotesivulla, joten ne tulee katsoa erikseen.

Tuoteryhmän uutisia

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 20.2.2015:

  • Tuotteen teknisessä dokumentaatiossa ja käyttöohjeissa sekä valmistajien, niiden valtuutettujen edustajien tai maahantuojien vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla on annettava vaatimusten noudattamiseksi käytettyjen mittaus- ja laskentamenetelmien lyhytnimi tai viittaus niihin, kuluttajille oleelliset tiedot ruuanvalmistusprosessin ympäristövaikutusten (esim. energiankulutuksen) vähentämiseksi sekä tiedot, jotka tarvitaan laitteen purkamiseen huoltoa varten sitä rikkomatta sekä lopulliseen purkamiseen. Tiedot on tärkeää antaa erityisesti moottorin ja mahdollisten akkujen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja käyttöiän päättyessä tapahtuvan hävittämisen osalta. Tiedot voidaan esittää liitteen I seuraavien taulukkojen muodossa:
  • Vaatimusten noudattamista varten tehtävät mittaukset ja laskelmat on tehtävä liitteen II mukaisesti.
  • Sähkökeittotasojen suurimman energiankulutuksen (ECelectric hob) rajojen ja kaasukeittotasojen vähimmäisenergiatehokkuuden (EEgas hob) rajojen on oltava seuraavan taulukon mukaiset:
Voimaantulo Sähkökeittotaso Kaasukeittotaso
20.2.2017 alkaen ECelectric hob < 200 Wh/kg EEgas hob < 54 %
20.2.2019 alkaen ECelectric hob < 195 Wh/kg EEgas hob < 55 %

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot ovat kotitalouksien keittotasoille seuraavanlaiset:

  • Sähkökeittotasojen energiankulutus: 169,3 Wh/kg
  • Kaasukeittotasojen energiatehokkuus: 63,5 %