Ugnar för hushållsbruk
ENER Lot 23


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör ugnar för hushållsbruk, inklusive ugnar som ingår i spisar. Dessa produkter hör till produktgruppen även när de används för icke-hushållsändamål.
  • Till produktgruppen hör inte apparater som använder andra energikällor än elektricitet eller gas, mikrovågsugnar, små ugnar, bärbara ugnar, värmelagrande ugnar eller ugnar med ångvärme som primär värmefunktion. Till produktgruppen hör inte heller gasbrännare infällda i hällar, matlagningsanordningar för utomhusbruk, grillar eller apparatur avsedd att användas uteslutande med alkangas (propan och butan).
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och krav på energimärkning. Elektriska ugnar omfattas också av krav på elförbrukning i standby-lägeoch om ugnarna är anslutna till elnätet också av krav på elförbrukning i standby-läge för nätanslutna apparater. Dessa krav beskrivs inte på denna produktsida, utan de måste kontrolleras separat.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()