Selvitys älypuhelimien materiaalitehokkuudesta käynnistynyt

Komission tutkimuskeskus JRC on käynnistänyt selvityksen, joka koskee älypuhelinten materiaalitehokkuutta. JRC on julkaissut ensimmäisen työpaperin. Selvitykseen liittyy kaksi sidosryhmäkonsultaatiota, joista ensimmäinen päättyy 21.5.2018. Tämän ensimmäisen konsultaation tavoitteena on kerätä palautetta tähän asti kerätystä datasta sekä luoda pohjaa selvityksen loppuosalle. Konsultaatio kohdistuu erityisesti työpaperin kappaleiseen 1 (Product group definition and characterisation). Tavoitteen saavuttamiseksi dokumenttiin on lisätty keltaisella korostettuja kysymyksiä, joihin JRC erityisesti toivoo vastauksia ja kommentteja.

Kommentit tulee toimittaa tarkoitukseen varatulla lomakkeella viimeistään 21.5.2018 klo 12.00 (CET) mennessä osoitteeseen .

Lisätietoja selvityksestä löytyy kiertotaloutta koskevien ekosuunnittelu-projektien verkkosivulta. Sivustolla on myös mahdollista rekisteröityä sidosryhmään.

Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

JRC_report_smartph_v2.3_

CLEANCommenting_Form_E4C