Koronan vaikutukset ekosuunnitteluun ja energiamerkintään

Komissio on saanut joiltakin sidosryhmiltä pyyntöjä, joissa pyydetään lykkäämään ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimusten voimaantuloa, koska koronavirus on aiheuttanut teollisuudelle paljon vaikeuksia, kuten häiriöitä toimitusketjuihin, kysynnän vähentymistä sekä sulkenut testauslaboratorioita.

Komissio on kommentoinut, että ymmärtää teollisuuden ongelmat, mutta muutoksia lainsäädäntöihin ei pystyttäisi kuitenkaan tekemään riittävän nopeasti ja niiden muuttamisessa voisi muutenkin olla ongelmia. Sen sijaan komissio pyytää kansallisia markkinavalvontaviranomaisia huomioimaan poikkeukselliset olosuhteet ja suhtautumaan mahdollisiin ongelmiin ymmärtäväisesti ja oikeasuhtaisesti.