Kommenttipyyntö vesipumppuja koskevan ekosuunnitteluasetuksen uusimisesta

Suomen kannan valmistelemista varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) vesipumppuja koskevasta toimeenpanosäädösluonnoksesta ja esityksestä vesipumppujen laajennetuksi tuotekonseptiksi (extended product scope). Toimeenpanosäädös korvaisi nykyisen vesipumppujen ekosuunnittelua koskevan komission asetuksen No 547/2012. Konsultaatiofoorumin kokous (Ecodesign Consultation Forum) pidetään 29.10.2019 ja jäsenmaat voivat toimittaa kirjallisia kommentteja 28.11.2019 asti.

Ehdotukset saa kommentoitavaksi Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäeltä. Kommentit pyydetään toimittamaan 22.11.2019 mennessä ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen . Säädöstekstiin liittyvät kommentit pyydetään tekemään englanniksi. Tiedustelut sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359.

Voimassa oleva vesipumppuja koskeva komission asetus No 547/2012 ja mittausstandardit löytyvät alla olevasta ekosuunnittelun nettisivustolta:

https://ekosuunnittelu.info/vaatimus/vesipumput/

Selvityshankkeen loppuraportti löytyy linkistä https://www.ecopumpreview.eu/index.html