Kommenttipyyntö tila- ja vedenlämmittimiä koskevista ekosuunnittelu- ja energiamerkintäluonnoksista

Konsultaatiofoorumin kokoukset (Ecodesign Consultation Forum) pidetään 27.-28.9.2021.

Suomen kannan valmistelemista varten Ympäristöministeriö pyytää kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) sekä energiamerkintäasetuksen (2017/1369/EU) tilalämmittimiä koskevasta ekosuunnittelusäädösluonnoksesta ja energiamerkintäasetusluonnoksesta sekä vedenlämmittimiä koskevasta ekosuunnittelusäädösluonnoksesta ja energiamerkintäasetusluonnoksesta. Ehdotetut ekosuunnittelusäädökset korvaisivat nykyiset tilalämmittimien ekosuunnittelua koskevan komission asetuksen No 813/2013 ja vedenlämmittimien ekosuunnittelua koskevan komission asetuksen No 814/2013 sekä energiamerkintäasetusluonnokset mainittujen tuotteiden energiamerkintäasetukset No 811/2013 ja 812/2013.

Konsultaatiofoorumia varten kommentit pyydetään toimittamaan 23.9.2021 mennessä ja kokouksen jälkeen Suomen kannan valmistelemista varten pyydetään toimittamaan täydentävät kommentit 18.10.2021 mennessä ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen . Säädösteksteihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydetään toimittamaan englanniksi perusteluineen ja mahdolliset yleisperustelut suomeksi. Asetusluonnokset voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse edellä mainitusta osoitteesta.

Lisätietoja: