Kommenttipyyntö: hanojen ja suihkujen ekosuunnittelu- ja merkintävaatimukset

Komissio järjestää hanojen ja suihkujen ekosuunnittelu- ja merkintävaatimuksiin liittyen kuulemisfoorumin (Ecodesign Consultation Forum) jäsenmaille 18.12.2019 ja jäsenmaat voivat toimittaa kirjallisia kommentteja 17.1.2020 asti.

Kuulemisfoorumia varten Ympäristöministeriö varaa mahdollisuuden antaa kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) nojalla suunnitelluista komission asetusluonnoksista.

Ehdotukset saa kommentoitavaksi Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäeltä. Kommentit pyydetään toimittamaan 10.1.2020 mennessä Ympäristöministeriöön sähköpostiosoitteeseen . Tiedustelut sähköpostilla edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359.