KOMMENTTIPYYNTÖ: Aurinkosähkölaitteistojen ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksien valmistelu

Aurinkosähkölaitteistojen (photovoltaic modules, inverters and systems) ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten valmistelu etenee ja komissio järjestää konsultaatiofoorumin kokouksen niihin liittyen 27.6.2022. Kokouksessa keskustellaan aurinkosähkölaitteistoille mahdollisesti tulevista vaatimuksista asetusehdotusten pohjalta. 

Suomen kannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotuksiin. Asetusehdotukset saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen: tai puhelimitse Energiaviraston Juha Toivaselta (029 5050 083).  Kommentteja voi toimittaa Energiavirastolle 22.6.2022 saakka.

Asetuksen pohjana käytetään uudelleentarkasteluun liittyvää taustaselvitystä, johon voi tutustua komission tutkimusyksikön JRC:n sivuilta: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/462/home

Alustavan aikataulun mukaan aurinkosähkölaitteistojen ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset valmistuvat Q2/2023.