Elektroniikkalaitteisiin tulossa yleislaturi

Komissio esittää radiolaitedirektiiviin tehtävällä tarkistuksella matkapuhelinten ja muun kannettavan teknologian latauslaitteiden yhdenmukaistamista.

USB-C-liitännästä on ehdotuksen mukaan tulossa kaikkien älypuhelimien, tablettien, kameroiden, kuulokkeiden, kannettavien kaiuttimien ja käsikonsoleiden standardiliitäntä. Sen ansiosta laitteita voi ladata samalla USB-C-laturilla laitteen tuotemerkistä riippumatta.

Pikalataustekniikan yhdenmukaistus estää komission mukaan eri valmistajia perusteettomasti rajoittamasta latausnopeutta ja varmistaa, että latausnopeus on sama ladattaessa laitetta millä tahansa yhteensopivalla laturilla.

Komissio ehdottaa myös, että elektroniikkalaitteet voi jatkossa ostaa ilman uutta laturia. Tämä vähentää turhaan ostettujen tai käyttämättä jäävien latureiden määrää. Kun uusia latureita valmistetaan ja hävitetään vähemmän, elektroniikkalaiteromun määrä vähenee lähes tuhannella tonnilla vuodessa.

Tuottajien olisi jatkossa annettava kuluttajille tietoa lataustehosta, kuten laitteen vaatimasta tehosta ja siitä, tukeeko se pikalatausta. Näin kuluttajien on helpompi ymmärtää, täyttävätkö heidän nykyiset laturinsa uuden laitteen vaatimukset, ja he osaavat myös tarvittaessa valita yhteensopivan laturin. Tämän ja muiden jo mainittujen toimenpiteiden ansiosta kuluttajien ei tarvitse ostaa enää monia uusia latureita ja säästöä kertyy 250 miljoonaa euroa vuodessa.

Komission ehdotus tarkistetusta radiolaitedirektiivistä on seuraavaksi hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti (yhteispäätösmenettely). Vaatimuksia aletaan soveltaa kahden vuoden kuluttua direktiivin hyväksymisestä. Näin alan toimijoilla on runsaasti aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

Radiolaitedirektiivillä varmistetaan siis laitteiden yhteentoimivuus. Esityksen kanssa päivitetään samanaikaisesti ulkoisten tehonlähteiden ekosuunnitteluasetus, jotta yhteensopivuus latauskaapelin molemmissa päissä voidaan varmistaa. Ekosuunnitteluasetuksen uudelleentarkastelu alkaa tämän vuoden loppupuolella.

Lue lisää: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_4613