Ekosuunnitteludirektiivin uudistusta hahmotteleva kestävien tuotteiden aloite julkaistu: kommentointimahdollisuus 2.11.2020 asti

Euroopan komissio on julkaissut kestävien tuotteiden (Sustainable Products) aloitteen etenemissuunnitelman. Aloitteella tarkistetaan ekosuunnitteludirektiiviä ja ehdotetaan uusia lainsäädäntötoimenpiteitä tarpeen mukaan. Tavoitteena on tehdä EU:n markkinoille saatetuista tuotteista kestävämpiä.

Pitkäikäisemmistä, uudelleenkäytettävistä, korjattavista, kierrätettävistä ja energiatehokkaista tuotteista hyötyvät niin kuluttajat, ympäristö kuin ilmastokin. Aloitteella on tarkoitus toteuttaa mm. EU:n keväällä julkaistussa kiertotalouden toimenpidesuunnitelmassa 2020 (Circular Action plan 2020) esille nostettuja tavoitteita. Aloitteella puututaan myös haitallisiin kemikaaleihin esim. seuraavissa tuotteissa:

 • elektroniikka ja ICT-laitteet
 • tekstiilit
 • huonekalut
 • teräs, sementti & kemikaalit.

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä toivotaan nyt palautetta aloitteesta. Kommentointi on mahdollista seitsemän viikon ajan, 14.9.2020- 2.11.2020 seuraavassa osoitteessa:  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative Palautteen voi  antaa myös suomeksi. Huom! Palautteen antaminen vaatii rekisteröitymisen komission sivuille. Annettuja palautteita voi tarkastella aloitteen sivulla.

Aloitteessa ehdotetaan mm. ekosuunnitteludirektiivin laajentumista kattamaan laajempi tuotevalikoima, energiaan liittyvien tuotteiden lisäksi. Tämä mahdollistaisi mm. EU-tasoisesti kestävyyden ja/tai informaatiovaatimukset tietyille tuoteryhmille kuten elektroniikka, ICT, tekstiilit, huonekalut ja suuren vaikutuksen välituotteet kuten teräs, sementti ja kemikaalit. Seuraavia toimenpiteitä harkitaan:

 • Tuotteiden kestävyysperiaatteiden perustaminen
 • EU-tasoisten sääntöjen perustaminen tuottajien vastuullisuuden edistämiseksi ja kiertotalouden periaatteita noudattavien tuotteiden lisäämiseksi sekä väliintulon mahdollistamiseksi ennen kuin tuotteesta tulee jätettä (esim. mahdollistamassa tuotteita palveluna, korjauspalvelun olemassaoloa tai varaosien saatavuutta)
 • EU-tasoisten sääntöjen perustaminen pakollisille kestävyyden merkinnöille ja/tai tiedonsaanti kaikille arvoketjun markkinatoimijoille digitaalisen tuotepassin muodossa
 • EU-tasoisten sääntöjen perustaminen vähimmäiskestävyysvaatimuksille tuotteiden julkisissa hankinnoissa.
 • Huomioidaan sosiaalisten näkökulmien vaatimukset läpi tuotteen elinkaaren osana kestävyyden perusteita ja vaatimuksia, missä asianmukaista ja mahdollista
 • Toimenpiteitä tuotantoprosesseihin esim. kierrätettyjen aineiden, uudelleenvalmistuksen sekä vaarallisten aineiden jäljittämisen helpottamiseksi prosesseissa.
 • Toimenpiteitä, joilla kielletään myymättömien, lujien tuotteiden tuhoaminen

Jotkut näistä toimenpiteistä ovat horisontaalisia, kun taas jotkut kohdistuvat tietyille sektoreille. Myös ne tahot, joihin lailliset velvollisuudet kohdistuvat, vaihtelevat toimenpiteittäin. Erityistä huomiota annetaan tuotannolliselle soveltuvuudelle, minimoiden hallinnollista taakkaa ja helpottaakseen toimeenpanoa. Nämä toimenpiteet arvioivaan nykytilanteen jatkumiselle (Business-As-Usual), jotta löydetään paras toimenpideyhdistelmä kiertotalouden toimenpidesuunnitelman tavoitteiden toteutumiselle. Huomiota kiinnitetään nykyisten EU-politiikkatoimenpiteiden ja uusien aloitteiden yhtenäisyydelle (mm. Green Deal ja Circular Economy Action plan 2020).