Kahvinkeittimet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat kotitalous- ja toimistokäyttöön tarkoitetut kahvinkeittimet.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu 1 artiklan 1-3 kohdissa mainitut ei-sovellettavat tuotteet.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia lepovirtakulutusasetuksessa 1275/2008  ja  -asetuksessa 807/2013. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.

Tuoteryhmän uutisia

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Vanhat asetukset

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

 • Kahvinkeittimille annetut ekosuunnitteluvaatimukset on kuvailtu Lepovirtakulutus -tuotevaatimussivulla, ja jos kahvinkeitin on liitetty verkkoon, myös Verkkolaitteiden lepovirrankulutus -sivun vaatimukset ovat voimassa.
 • Lisäksi kahvinkeittimien viive, jonka jälkeen tuote siirtyy automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan tai muuhun vastaavaan tilaan, jossa näiden tilojen tehonkulutusvaatimukset eivät ylity kahvinkeittimen ollessa kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on seuraava:
  • Kotitalouksissa käytettävät suodatinkahvikeittimet, joissa kahvi säilytetään eristetyssä astiassa: enintään 5 minuuttia viimeisen keittojakson päättymisestä tai enintään 30 minuuttia kalkinpoisto- tai itsepuhdistusprosessin päättymisestä
  • Kotitalouksissa käytettävät suodatinkahvikeittimet, joissa kahvi säilytetään eristämättömässä astiassa: enintään 40 minuuttia viimeisen keittojakson päättymisestä tai 30 minuuttia kalkinpoisto- tai itsepuhdistusprosessin päättymisestä
  • Muut kotitalouksissa käytettävät kahvinkeittimet kuin suodatinkahvinkeittimet: enintään 30 minuuttia viimeisen keittojakson päättymisestä tai enintään 30 minuuttia lämmityselementin aktivoitumisesta tai enintään 60 minuuttia kupin esilämmitystoiminnon aktivoitumisesta tai enintään 30 minuuttia kalkinpoisto- tai itsepuhdistusprosessin päättymisestä, ellei hälytin ole lauennut, mikä edellyttää käyttäjän toimia mahdollisen vaurion tai onnettomuuden estämiseksi.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot lepovirtakulutusasetuksen tuoteryhmälle ja näin ollen myös kahvinkeittimille ovat seuraavanlaiset:

 • Pois päältä -tila: 0–0,3 wattia, syväpoiskytkentäkytkin ensiöpuolella, riippuen muun muassa direktiivin 2014/30/EU mukaiseen sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvistä ominaisuuksista
 • Valmiustila – uudelleenaktivointitila: 0,1 wattia
 • Valmiustila – näyttötila: yksinkertaiset näytöt ja matalatehoiset LEDit: 0,1 wattia; suuremmat näytöt (esim. kellonaikanäytöt) vaativat suuremman tehon
 • Verkkovalmiustila – 1 watti tai vähemmän.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()