Akut ammattikäyttöön


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Ammattikäyttöön liittyville akuille on menossa esiselvitys, josta lisätietoa löytyy asiaan liittyvältä nettisivustolta. Tässä vaiheessa on siis vielä epäselvää, miten ammattikäyttöön liittyviä akkuja tullaan sääntelemään. Todennäköisesti niille ei tule ekosuunnitteluasetusta, vaan esimerkiksi itsenäistä lainsäädäntöä, jossa voisi ottaa huomioon tyypillisiä ekosuunnitteluvaatimuksia, mutta sen lisäksi voisi mennä syvemmälle varsinkin kestävyyteen liittyvissä asioissa, kuten hiilijalanjäljen tai kriittisten raaka-aineiden sääntelyssä. Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona on myös se, että vaatimukset tullaan lisäämään patteridirektiiviin. Asia ratkeaa kuitenkin vasta mm. asiaan liittyvän konsultaation jälkeen.

Alustavasti tuoteryhmä kattaa ladattavat elektrokemialliset akut, jotka ovat teollisuusakkuja  akku- ja paristodirektiivin mukaisesti (kuten akut ammattikäyttöön tai liikennekäyttöön) .

Akku- ja paristodirektiivin (2006/66/EC) mukaan: ”teollisuusparistoja ja -akkuja ovat esimerkiksi sairaaloissa,lentoasemilla tai toimistoissa hätä- tai varavoimanlähteenä käytettävät paristot ja akut, junissa ja ilmaaluksissa käytettävät paristot ja akut sekä merellä sijaitsevilla
öljynporauslautoilla ja majakoissa käytettävät paristot ja akut. Niihin kuuluvat myös paristot ja akut, jotka on suunniteltu yksinomaan myymälöissä ja ravintoloissa käytettäviin käsikäyttöisiin maksupäätteisiin, myymälöiden viivakoodinlukijoihin, televisiokanavien ja ammattistudioiden videolaitteisiin tai kaivostyöläisten ja ammattisukeltajien kypärään kiinnitettäviin lamppuihin, sähköllä toimivien ovien varaparistot ja -akut, joilla estetään ovien lukkiutuminen tai ihmisten jääminen ovien väliin, instrumenteissa tai erilaisissa mittaus- ja instrumenttilaitteissa
käytettävät paristot ja akut sekä aurinkopaneelien, valojännitesovellusten ja muiden uusiutuvien energian sovellusten yhteydessä käytettävät paristot ja akut. Teollisuusparistoja ja -akkuja ovat myös sähkötoimisissa ajoneuvoissa kuten sähköautoissa, sähkökäyttöisissä pyörätuoleissa ja polkupyörissä, lentoasemalla käytettävissä ajoneuvoissa ja automaattisissa kuljetusajoneuvoissa käytettävät paristot ja akut. Tämän ei-tyhjentävän esimerkkiluettelon lisäksi teollisuusparistoina ja -akkuina olisi pidettävä kaikkia paristoja ja akkuja, joita ei ole suljettu ja jotka eivät ole ajoneuvoparistoja tai -akkuja.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()