Julkinen konsultaatio akkujen sääntelyyn liittyen

Komissio kysyy sidosryhmien mielipiteitä ja näkemyksiä ajoneuvoihin ja energian varastointiin liittyvien akkujen mahdolliseen tulevaan sääntelyyn liittyen. Sääntelyn päätavoitteena olisi edistää korkean suorituskyvyn, kestävien ja pitkäikäisten akkujen tuotantoa ja markkinoille saattamista EU:n markkinoilla.

Konsultaatioon voi osallistua täyttämällä kyselyn 8.8.2019 mennessä osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053/public-consultation_en

Akuille on menossa esiselvitys, josta lisätietoa löytyy asiaan liittyvältä nettisivustolta. Tässä vaiheessa on siis vielä epäselvää, miten ammattikäyttöön liittyviä akkuja tullaan sääntelemään. Todennäköisesti niille ei tule ekosuunnitteluasetusta, vaan se voi olla esimerkiksi itsenäistä lainsäädäntöä, jossa voisi ottaa huomioon tyypillisiä ekosuunnitteluvaatimuksia, mutta sen lisäksi voisi mennä syvemmälle varsinkin kestävyyteen liittyvissä asioissa, kuten hiilijalanjäljen tai kriittisten raaka-aineiden sääntelyssä. Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona on myös se, että vaatimukset tullaan lisäämään patteridirektiiviin. Asia ratkeaa kuitenkin vasta mm. em. konsultaation sekä uuden komission valitsemisen jälkeen.

Lisätietoja: Juha Toivanen, / 029 5050 083