Ulkoisten tehonlähteiden (latureiden) ekosuunnittelu- ja energiamerkintäfoorumin kokous

Komissio järjestää virtuaalisen ekosuunnittelu- ja energiamerkintäfoorumin kokouksen ulkoisista tehonlähteistä (mm. läppärin laturit) torstaina 16.2.2023.

Kokouksessa esitetään alustavan vaikutusarvioinnin tulokset sekä vaihtoehtoiset tarkastelut sekä luonnos asetuksesta ja sen liitteet. Esitysten jälkeen näistä keskustellaan ylätasolla.  Yksityiskohtaisia asioita voi kommentoida komissiolle kuukauden ajan kokouksen pitämisen jälkeen.

Lisätietoa ja kokouksen materiaalit saa tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi sähköpostitse osoitteesta