Ulkoisten teholähteiden energiankulutus vaatimusten mukaista

Vuoden 2015 aikana Tukes mittautti 86 erilaisen ulkoisen teholähteen tehonkulutusta kuormittamattomassa tilassa. Ulkoisista teholähteistä puhutaan yleisesti nimellä muuntaja, ja ne on tarkoitettu käytettävän yhdessä erillisen kuluttajalaitteen (kuten tietokone, valaisin tai partakone) kanssa.

Energiankulutusmittaukset tehtiin sähköturvallisuustestien yhteydessä. Raja-arvo antoteholtaan alle 51 watin ulkoisella AC/DC muuntajalla on 0,3W. Vain muutama testattu tuote ylitti tämän arvon, ja nekin olivat sallitun toleranssin sisällä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että ulkoiset teholähteet vastaavat hyvin näiltä osin ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) nojalla annettua asetusta ulkoisten teholähteiden ekologisesta suunnittelusta (278/2009). Aktiivitilojen hyötysuhteita ei kuitenkaan näissä testeissä mitattu. Sähköturvallisuuspuutteiden vuoksi näistä tuotteista reilu 30 % sai myyntiä rajoittavan päätöksen ja noin 20 % huomautuksen.