Työstökoneita koskevien asetusten tarkastelu on käynnistynyt

Komissio järjestää kuulemisfoorumin mahdollisista ekosuunnitteluasetuksista työstökoneille. Työstökoneiden tuoteryhmä kattaa puun-, metallin ja kiven sekä keraamin työstökoneet sekä hitsauslaitteet. Sekä esiselvitys että vaikutustenarviointi, joihin mahdolliset ekosuunniteluasetukset tulevat pohjautumaan, on tuoteryhmän osalta on tehty jo vuonna 2012-2014. Vanhat esiselvitysten tulokset löytyvät tarkoitusta varten avatuilta nettisivuilta.

Työstökoneita koskevien asetusten valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja Juha Toivaselta ( )