Tulisijojen energiamerkinnässä käytettävistä laskentamene­telmistä

Tulisijojen energiamerkintä tulee voimaan 1.1.2018 Komission asetuksen 2015/1186 mukaisesti. Energiatehokkuusindeksi EEI:n laskennassa tulee käyttää Komission tiedonannon (2017/C 076/02, Transitional Methods) sekä standardointikomitea TC 295:n dokumentin CEN/TC 295/WG6 N221 mukaisia menetelmiä. Varaavat tulisijat ja takkasydämet katsotaan kuuluvaksi samaan kategoriaan.

Lisätietoja Teemu Hartikainen ()