Sidosryhmäkuuleminen korjattavuuden pisteytysjärjestelmästä kuluttajalaitteille

Komission tutkimuskeskus (JRC) on vastikään julkaissut korjattavuuden pisteytysjärjestelmän (reparability scoring) toimivuutta ja kehittämistä koskevan loppuraportin. JRC:n raporttiin voi tutustua täällä.

Komissio pitää seuraavan sidosryhmäkonsultaation aiheesta pe 5.7. JRC:n selvitys liittyy komission hyväksymän kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanoon. Korjattavuuden pisteytysjärjestelmän käyttöönottoa tutkitaan yhtenä keinona edistää kiertotaloutta nimenomaan ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsääntelyn alueella. Pisteytysjärjestelmää suunnitellaan tällä hetkellä kuluttajatuotteille, joilla on energiamerkintä.

Sidosryhmäkonsultaatiossa komissio on kiinnostunut kuulemaan mm. mitä mieltä sidosryhmät ovat selvityksessä esitetyistä päätelmistä ja vaihtoehdoista ja onko sidosryhmillä näkemystä, mikä lähestymistapa voisi toimia parhaiten tai mitä tuoteryhmiä olisi paras ottaa jatkossa mukaan testaukseen.

Energiavirasto pyytää kommentteja ja näkemyksiä korjattavuuden pisteytysjärjestelmään liittyen. Kommentteja voi lähettää 3.7. mennessä osoitteeseen

Lisätietoja: Juha Toivanen ja Maria Holmi ()