Selvitys televisioiden korjattavuudesta ja päivitettävyydestä käynnistynyt

Komission tutkimuskeskus JRC on käynnistänyt selvityksen, joka koskee televisioiden korjattavuutta (reparability) ja päivitettävyyttä (upgradeability). JRC on julkaissut ensimmäisen työpaperin. Selvitykseen liittyy kaksi sidosryhmäkonsultaatiota, joista ensimmäinen päättyy 14.5.2018. Tämän ensimmäisen konsultaation tavoitteena on kerätä palautetta tähän asti kerätystä datasta sekä luoda pohjaa selvityksen loppuosalle. Konsultaatio kohdistuu erityisesti työpaperin kappaleisiin 1 (Product group definition and characterisation) ja 2 (Level 1 of the assessment). Tavoitteen saavuttamiseksi dokumenttiin on lisätty keltaisella korostettuja kysymyksiä, joihin JRC erityisesti toivoo vastauksia ja kommentteja.

Kommentit tulee toimittaa tarkoitukseen varatulla lomakkeella viimeistään 14.5.2018 klo 12.00 (CET) mennessä osoitteeseen .

Lisätietoja selvityksestä löytyy kiertotaloutta koskevien ekosuunnittelu-projektien verkkosivulta. Sivustolla on myös mahdollista rekisteröityä sidosryhmään.

Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

 

JRC_report_TV_repair_v2-2_CLEAN

Commenting_Form_E4C