Rakennusautomaatio-tuoteryhmän esiselvitys alkanut

Rakennusautomaatio-tuoteryhmän esiselvitys on aloitettu. Lisätietoa esiselvityksestä löytyy tätä varten avatulta verkkosivulta.  Mikäli haluat ilmoitukset selvityksen etenemisestä ja kutsut sidosryhmäkuulemisiin, voit rekisteröityä samalla sivustolle.

Esiselvityksen tarkoituksena on tarkastella tuoteryhmän soveltuvuutta ja tarvetta ekosuunnittelusääntelyyn. Päätös mahdollisesta sääntelyn aloittamisesta tehdään esiselvityksen valmistuttua.

Rakennusautomaatio-tuoteryhmästä vastaa Suomessa Ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()