Pölynimureiden energiamerkintäasetus kumottu

Euroopan unionin tuomioistuin on 8.11.2018 antamassaan ratkaisussa kumonnut pölynimureita koskevan energiamerkintäasetuksen. Tuomio tuli lainvoimaiseksi 19.1.2019, jonka seurauksena pölynimureita koskevat energiamerkintävelvoitteet eivät ole enää voimassa.

Tuomioistuimen ratkaistavana olleessa tapauksessa oli kyse pölynimureiden energiatehokkuutta mittaavasta standardista. Standardin mukaan pölynimureiden energiankulutus mitataan tyhjää pölypussia käyttäen. Tuomioistuin totesi ratkaisussaan, että tyhjällä pölypussilla mittaaminen ei anna todenmukaista kuvaa pölynimurin käytönaikaisesta energiankulutuksesta ja päätyi kumoamaan pölynimureille annetun energiamerkintäasetuksen (EU) N:o 665/2013. Tuomioistuimen tiedote asiasta löytyy täältä.

Euroopan komissio on ottanut pölynimurien ekosuunnitteluasetuksen uudelleentarkasteluun jo syksyllä 2017. Samassa yhteydessä komissio valmistelee pölynimureille myös uutta energiamerkintäasetusta. Lisätietoa revisiosta löytyy revision virallisilta sivuilta.

Ennen kuin uusi energiamerkintäasetus on säädetty ja se astuu voimaan, ei pölynimureille ole voimassa olevaa energiamerkintää. Tänä aikana jälleenmyyjiä ohjeistetaan toimimaan seuraavasti:

  • Asetuksen kumoamisen, eli 19.1.2019, jälkeen markkinoille saatetuilla tuotemalleilla ei saa olla energiamerkintää, eikä energiamerkintöjä täten saa laittaa esille.
  • Tätä vanhemmilla tuotteilla energiamerkinnän poistamiseen suhtaudutaan joustavammin, sillä energiamerkintä on tehty ja laitettu esille sen aikaisten vaatimusten mukaisesti ja vaatimusten äkillinen kumoutuminen on poikkeuksellista.
    • Tukes suosittelee, että pölynimureiden energiamerkintöjä ei enää pidetä myymälän esittelykappaleissa esillä.
    • Tuotepakkauksista ja tuotteen mukana tulevista asiakirjoista energiamerkintöjä ei kuitenkaan tarvitse poistaa.
    • Markkinavalvonnassa ei toistaiseksi tulla tarkastelemaan pölynimureiden energiamerkintöjen pitämistä esillä.

Lisätietoja: Marika Keskinen (, p. 029 5052 680)