Palvelimien ja tiedontallennustuotteiden ekosuunnitteluasetuksen päivitys alkanut

Palvelimia ja tallennustuotteita koskevan ekologisen suunnittelun asetuksen (2019/424) tarkistustutkimus on alkanut.  Selvityksen  verkkosivustoilla voi rekisteröityä sidosryhmäksi, jolloin saa tietoa asian edistymisestä sekä kutsut kokouksiin www.eco-servers-review.eu/ 

Ensimmäinen sidosryhmien kokous on tarkoitus pitää 29 maaliskuuta iltapäivällä.

TAUSTA

Palvelimien ja tiedontallennustuotteiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EU) 2019/424 asetetaan pakollisia vaatimuksia

  • energiatehokkuudelle (kuten sisäisen virtalähteen vähimmäishyötysuhde tai palvelimien aktiivisen tilan vähimmäishyötysuhteelle),
  • materiaalitehokkuudelle (esim. kuten tiettyjen komponenttien purkaminen) palvelimien ja
  • tietovaatimuksia muun muassa käyttöolosuhteista luokasta/lämpötilasta.

Ekosuunnitteluasetuksen (EU) 2019/424 8 artiklan mukaisesti komissio arvioi tätä asetusta ja esittää tämän arvioinnin tulokset, mukaan lukien tarvittaessa tarkistusehdotusluonnoksen, kuulemisfoorumille taustaselvityksen valmistumisen jälkeen. Taustaselvityksessä tarkastellaan vaatimuksia tekniikan kehityksen valossa.

TAVOITTEET

Taustaselvityksen tavoitteena on tukea komissiota teknisellä asiantuntemuksella, päivittää olemassa oleva taustaselvitys ja siten auttaa komissiota asetusten päivityksessä.

DG GROW on tehnyt sopimuksen ICF:n kanssa tarkastelututkimuksen tekemisestä komission puolesta.

METODOLOGIA

Selvitys rakentuu kahteen päävaiheeseen, jotka kattavat kaikki kohdat, joissa tekninen ja taloudellinen panos on tarpeen asetuksen tarkistamiseksi.

Vaihe 1 – Tekninen analyysi 

  • Teknisessä analyysissä keskitytään erityisesti vanhassa asetuksissa mainittuihin painopistealueisiin.

Vaihe 2: Taustaselvityksen päivitys

  • ICF päivittää olemassa olevan palvelin- ja tiedontallennusasetuksen taustaselvityksen keräämällä uutta tietoa tuotteiden markkinoista EU:ssa sekä teknisistä ratkaisuista, toiminnallisista parametreista ja käyttäjien käyttäytymisestä. Tutkimus noudattaa energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnittelun elinkaarimetodologiaa (MEErP) ja sen viimeisintä versiota, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2023 alkupuolella. Materiaalitehokkuusvaatimuksista johtuvien vaikutusten mallintamiseen panostetaan erityisen paljon. 

KOKOUKSET

Taustaselvityksen valmisteluun liittyen on tarkoitus järjestää kaksi sidosryhmien kokousta sekä sen jälkeen kuulemisfoorumin kokous.  Ensimmäinen sidosryhmäkokous pidetään 29.3.2023, ja se järjestetään verkkoalustan, kuten Microsoft Teams/Webexin, kautta. Toinen sidosryhmien kokous on alustavasti suunniteltu syyskuun 2023 lopulle, ja se järjestetään myös verkkoalustan, kuten Microsoft Teams/Webexin, kautta. Kuulemisfoorumi, jossa esitetään ensimmäiset asetusluonnokset, on alustavasti suunniteltu pidettäväksi maaliskuussa 2024 Brysselissä.

Lisätietoja: