Painepesureita koskeva esiselvitys alkanut

Komissio on aloittanut painepesureita koskevan esiselvityksen. Lisätietoa esiselvityksestä löytyy tätä varten avatulta verkkosivulta. Mikäli haluat ilmoitukset selvityksen etenemisestä ja mahdollisuuden kommentoida esiselvityksen materiaaleja, voit rekisteröityä sidosryhmäksi verkkosivuilla annetun ohjeen mukaan.

Esiselvityksen tarkoituksena on tarkastella tuoteryhmän soveltuvuutta ja tarvetta ekosuunnittelusääntelyyn. Päätös mahdollisesta sääntelyn aloittamisesta tehdään esiselvityksen valmistuttua.  Ensimmäinen sidosryhmäkuuleminen pidetään alustavan aikataulun mukaan toukokuussa.

Hissit-tuoteryhmästä vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja: Maria Holmi ()