Lepovirtakulutusasetuksen arvio valmistunut

Lepovirrankulutusta säätelevän asetuksen uudelleenkatselmointiin liittyvä taustaselvitys on valmistunut ja se löytyy esiselvitystä varten avatulta nettisivustolta. Nyt julkaistua selvitystä käytetään pohjana, kun asetuksen päivitystarvetta arvioidaan ekosuunnittelukomiteassa. Ekosuunnittelukomitean aikatauluista ei ole tällä hetkellä tietoa.