Lepovirtakulutuksen asetuksen uudelleentarkastelu alkaa

Komissio on uudelleentarkastelemassa lepovirtakulutukseen (Standby, Networked Standby, Offmode) liittyvää ekosuunnitteluasetusta (1275/2008).  Komission sivuilla on mahdollista kommentoida 4.2.2022 saakka asetusluonnosta sekä siihen liittyvää liitettä.

Asetuksen pohjana käytetään uudelleentarkasteluun liittyvää taustaselvitystä, johon voi tutustua täältä: https://www.ecostandbyreview.eu/

Lisätietoja: