Lamppujen uudet ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset astuvat voimaan syyskuussa

Valonlähteiden eli lamppujen uudet ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukset astuvat voimaan 1.syyskuuta 2021. Lainsäädäntö on yhteistä kaikille EU-maille ja korvaa tällöin nykyisen lainsäädännön. Uusien valonlähteiden ekosuunnitteluvaatimusten arvioidaan säästävän EU:ssa noin 42 TWh vuodessa vuodesta 2030 lähtien. 

Valonlähteiden uuden energiamerkinnän valmistelut 

Uuden energiamerkin valmistelut aloitetaan nyt toukokuussa 2021. Tällöin avautuu mahdollisuus syöttää uusien mallien tuotetiedot Euroopan tuotetietokantaan EPREL:iin. Valmistajat ja maahantuojat voivat alkaa syöttää tietoja kaikista EU:n yhteismarkkinoilla myynnissä olevista valonlähteistä uusien vaatimusten mukaisesti. Tämä koskee myös irrotettavia valonlähteitä, jotka tulevat esimerkiksi valaisimen mukana. Tuotetietokanta löytyy täältä: energy-label.ec.europa.eu.  Jos tuotetietokannan käytössä on teknisiä haasteita, ota yhteyttä

Uusi energiamerkintä voidaan näyttää aikaisintaan 1. syyskuuta 2021 

Jälleenmyyjät voivat laittaa uuden energiamerkinnän esille 1. syyskuuta 2021. Vanhat merkit tulee korvata uusilla seuraavien 18 kuukauden kuluessa. Eli aikajaksolla 1.9.2021 – 1.3.2023 voi kaupoissa näkyä sekä nykyinen että uusi energiamerkki.  Kaikilla valonlähteillä pitää olla uusi energiamerkintä 1. maaliskuuta 2023 lähtien. Lue lisää valonlähteiden uusista energiamerkinnöistä täältä: https://energiamerkinta.fi/lamput/ 

Valaisimet ja muut lampuilla varustetut tuotteet 

Valaisimissa ja muissa tuotteissa (esimerkiksi peilit, kaapit tai hyllyt), jotka sisältävät testattavia valonlähteitä, on oltava mukana tieto näiden valonlähteiden energialuokasta.  

Valaisin tai muu tuote, joka sisältää valonlähteitä, joita ei voida irrottaa testausta varten, lasketaan kokonaisuudessaan valonlähteeksi. Tällainen tuote on merkittävä valonlähteeksi ja pakkaukseen painettava energiamerkintä.  

Valaisimet ilman lamppuja 

Valaisimia, joita myydään ilman sisäänrakennettua tai mukana tulevaa valonlähdettä, ei saa olla energiamerkitty, eikä energialuokasta saa olla tietoja teknisissä tiedoissa tai käyttöohjeissa. Esimerkiksi tällainen on tuote, jota myydään usein ilman lamppua, on lampun jalusta. 

Uusi testimenetelmä lamppujen kestävyyden mittaamiseksi 

 1. syyskuuta 2021 otetaan käyttöön myös tiukemmat LED-lamppujen ekosuunnitteluvaatimukset ja uusi kansainvälinen testausmenetelmä lamppujen käyttöiän mittaamiseksi. Testi kestää 3600 tuntia, mikä vastaa noin viittä kuukautta.

Välkkymistä koskevat vaatimukset 

Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä lamppujen välkynnälle, eikä kaikkia välkkymisiä voi nähdä paljaalla silmällä. 1. syyskuuta 2021 otetaan käyttöön uudet ekosuunnitteluvaatimukset sille, kuinka paljon uudet lamput enimmillään voivat välkkyä.   

Ekosuunnitteluvaatimuksissa kiertotaloutta edistäviä vaatimuksia 

Ekosuunnittelulainsäädännön lähtökohtana on, että kaikkien valonlähteiden ja liitäntälaitteiden on oltava irrotettavissa ja vaihdettavissa. Joko käyttäjien on voitava tehdä tämä, tai siihen vaaditaan ammattilaista.  Maahantuojilla ja valmistajilla on oltava ohjeet siitä, miten ja kuka voi poistaa valonlähteen ja liitäntälaitteen. 

Jos valonlähdettä ja / tai liitäntälaitetta ei voida irrottaa, toimittajan on ilmoitettava tästä selkeästi ja selitettävä myös, miksi valonlähdettä tai liitäntälaitetta ei voida irrottaa. Nämä voivat olla esimerkiksi valonlähteitä kylpyhuonekalusteissa tai tietunneleissa, joissa on vaatimuksia tunkeutuvaa vettä vastaan, ns. IP-luokitus. Mitä korkeampi IP-luokitus (numero), sitä parempi valaisimen suojaus on. 

Tietoja kierrätysyrityksille 

Valmistajien ja maahantuojien on myös annettava kierrätysyrityksille tietoja siitä, kuinka valonlähteestä tulee huolehtia, kun se on tullut elinikänsä päähän. 

EPREL-tiedot ovat saatavilla QR-koodin kautta 

Uudella energiamerkinnällä on QR-koodi, ja skannaamalla QR-koodin jälleenmyyjät ja kuluttajat saavat käyttöönsä tietoa eurooppalaisesta tuotetietokannasta (EPREL). 

T8-loistelamput poistetaan käytöstä vuonna 2023 

T8-loistelamput ovat yleinen valonlähde, ja niitä käytetään loisteputkivalaisimissa esimerkiksi kellareissa, pesutiloissa, autotalleissa ja monissa muissa paikoissa. On kuitenkin jo olemassa huomattavasti tehokkaampia LED-loistelamppuja, jotka toimivat yhtä hyvin tai paremmin. 

T8-loistelamput saavat uuden sukupolven energiamerkinnät 1. syyskuuta 2021, mutta ne poistetaan käytöstä 1. syyskuuta 2023. T8-loistelamppuja ei pidä sekoittaa T5-loistelamppuihin, jotka ovat jonkin verran tehokkaampia ja kapeampia. Jos sinulla on jo kodissasi T8-loistelampuilla varustettuja valaisimia, voit jatkaa niiden käyttöä, kunnes ne sammuvat. 

Ohessa alla vielä tiedoksi T8:a ja muita lamppuja koskeva aikataulu, milloin näitä taulukossa mainittuja lamppuja voi vielä saattaa markkinoille (sallittu) ja milloin ei saa enää saattaa markkinoille (vaiheittain) eli lamput poistetaan käytöstä.  

  1 syyskuu 2018  1 syyskuu 2021  1 syyskuu 2023 
Halogeenilamput 230 V (paitsi R7s ja G9)  Vaiheittain  Vaiheittain  Vaiheittain 
Halogeenilamput G9 (230 V)  Sallittu  Sallittu  Vaiheittain 
Pienjännitteiset halogeenilamput G4 ja GY6.35  Sallittu  Sallittu  Vaiheittain 
Muut matalajännitteiset halogeenilamput  Sallittu  Vaiheittain  Vaiheittain 
Halogeenilamput R7s (230 V), ≤ 2700 lm  Sallittu  Sallittu  Sallittu 
Halogeenilamput R7s (230 V), ≥ 2700 lm  Sallittu  Vaiheittain  Vaiheittain 
Pienloistelamput (CFL)  Sallittu  Vaiheittain  Vaiheittain 
Loisteputki T8  Sallittu  Sallittu  Vaiheittain 
Loisteputki T2  Sallittu  Vaiheittain  Vaiheittain 
Loistelamppu T12 ulommalla sytytysnauhalla  Sallittu  Vaiheittain  Vaiheittain 
Loisteputki T12 ilman ulompaa sytytyslistaa  Vaiheittain  Vaiheittain  Vaiheittain 

 Taulukko 1: Aikataulu lamppujen käytöstä poistamiseksi  

Vie käytöstä poistetut lamput keräyspisteeseen 

Kaikki käytöstä poistetut valonlähteet ja valaisimet, joissa on sisäänrakennetut valonlähteet, on kierrätettävä ja lajiteltava oikein, lue lisää ohjeistusta täältä: Osaatko kierrättää käytetyt lamput oikein? – Motiva