Kotitalouksien kylmälaiteasetusten uudelleentarkastelu käynnistynyt

Komissio uudelleentarkastelee eli revisioi kotitalouksien kylmäsäilytyslaitteiden (ENER Lot13) ekosuunnitteluasetusta. Osana revisiota järjestetään kaikille osapuolille avoimia sidosryhmäkuulemisia. Lisätietoa tästä revisiosta ja sidosryhmäkuulemisesta löytyy revision virallisilta sivuilta.

Taustaselvityksiin liittyviin konsultaatioihin ja sidosryhmäkuulemisiin osallistuminen on erittäin tärkää niille yrityksille, jotka valmistavat kyseisen tuoteryhmän laitteita. Taustaselvitys on paras paikka vaikuttaa tulevaan sääntelyyn. Revisioon liittyvällä sivustolla voi rekisteröityä kyseisen tuoteryhmän sidosryhmään, jolloin saa kutsut tilaisuuksiin ja tiedon dokumenttien päivittymisestä.

Kyseisistä kotitalouslaitteisiin liittyvästä säätelystä ei tulla Suomessa järjestämään tässä vaiheessa kansallista kuulemista. Tästä syystä kommentit esiselvityksiin liittyen kannattaa laittaa suoraan valmistelusta vastaavalle taholle.

Kotitalouslaitteiden liittyvän säätelyn valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()