Kommenttipyyntö vesivaraajia koskevaan raporttiin

Ympäristöministeriö pyytää komission järjestämää kuulemisfoorumia varten kommenttejanne liitteenä olevaan komission raporttiin, joka tarkastelee eri energialähteitä käyttäville vesivaraajille annettavien eri vaatimusten soveltuvuutta komission asetuksen (EU) 814/213 artiklan 7(2) mukaisesti. Raportin johtopäätös suosittaa uudelleentarkastelua koskevan selvityksen perusteella, että erityyppisille varaajille ei aseteta erilaisia ekosuunnitteluvaatimuksia (Based on the results of the review study, it is recommended not to set separate ecodesign requirements for different types of water heaters). Komissio järjestää asiasta kuulemisfoorumin 27.3.2017.

Uudelleentarkastelua koskeva selvitys on saatavissa alla olevasta linkistä.

http://www.ia-wh-art7.eu/downloads/Special%20Review%20Water%20Heaters%20FINAL%20REPORT%2020160711__.pdf

 

Kommentit pyydetään toimittamaan 23.3.2017 mennessä  ympäristöministeriöön osoitteeseen pekka.kalliomaki(at)ym.fi ja energiavirastoon osoitteisiin kaisa-reeta.koskinen(at)energiavirasto.fi ja juha.toivanen(at)energiavirasto.fi (at=@). Kommentteja voi täydentää kuulemisfoorumin jälkeen vielä 21.4.2017 asti.

Report to the ECF_Special review water heaters