KOMMENTTIPYYNTÖ: Ulkoisten teholähteiden asetusehdotus äänestykseen

Ulkoisten teholähteiden (Lot 7) ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on edennyt ja siitä äänestetään 16.1.2019. Suomen äänestyskannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotukseen. Asetusehdotuksen saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen: . Sähköpostissa tulee ilmoittaa mitä asetusehdotusta pyyntö koskee.

Kommentteja voi toimittaa Energiaviraston kirjaamoon (perjantaihin 14.12.2018 saakka.

Lisätietoja asiassa antaa Juha Toivanen ()