KOMMENTTIPYYNTÖ: Sähkömoottorien ja taajuusmuuntajien ekosuunnitteluasetusehdotus äänestykseen

Sähkömoottoreita ja taajuusmuuntajia (ENER Lot 30, Lot 11) koskeva ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on edennyt ja siitä äänestetään 14.1.2019. Suomen äänestyskannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotukseen. Asetusehdotuksen saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen:  Sähköpostissa tulee ilmoittaa mitä asetusehdotusta pyyntö koskee.

Kommentteja voi toimittaa Energiaviraston kirjaamoon (perjantaihin 14.12.2018 saakka.

Lisätietoja asiassa antaa Kaisa-Reeta Koskinen ()