Erikoismoottorit ja taajuusmuuntajat
ENER Lot 30


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat alle 0,75 kilowatin ja yli 375 kilowatin sähkömoottorit myös silloin, kun ne on integroitu muihin tuotteisiin, sekä taajuusmuuttajat.
  • Tuoteryhmään eivät kuulu moottorit, joiden teho on 0,75-375 kilowattia tai moottorit, jotka on integroitu toiseen tuotteeseen niin, ettei niitä pystytä erillisesti testaamaan. Tuoteryhmästä poissuljetaan myös jarrumoottorit sekä moottorit, jotka on spesifioitu toimimaan täysin nesteeseen upotettuna, yli 4000 metrin korkeudessa, yli 60 ℃:n tai alle -30 ℃:n ympäristölämpötilassa, yli 400 ℃ suurimmassa käyttölämpötilassa, räjähdysvaarallisissa tiloissa tai olosuhteissa, joissa jäähdytysnesteen lämpötila tuotteen sisääntulossa on alle 0 °C tai yli 32 °C. Lisäksi tuoteryhmään eivät kuulu johonkin tuotteeseen (esim. vaihteistoon tai puhaltimeen) integroidut moottorit, joiden energiatehokkuutta ei voida testata erillään kyseisestä tuotteesta eivätkä vesijäähdytteiset moottorit, jotka on spesifioitu toimimaan alle 0 °C:n lämpötilassa.
  • Tuoteryhmälle on alustavasti tulossa ekosuunnitteluvaatimuksia. Nämä vaatimukset aiotaan yhdistää muiden sähkömoottorien kanssa.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()