KOMMENTTIPYYNTÖ: Muuntajien ekosuunnitteluasetusehdotus äänestykseen

Muuntajia (ENTR Lot 2) ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on edennyt ja siitä äänestetään 15.1.2019. Suomen äänestyskannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotukseen. Asetusehdotuksen saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen:  Sähköpostissa tulee ilmoittaa mitä asetusehdotusta pyyntö koskee.

Kommentteja voi toimittaa Energiaviraston kirjaamoon (perjantaihin 14.12.2018 saakka.

Lisätietoja asiassa antaa Kaisa-Reeta Koskinen ()