Kommenttipyyntö: Kompressorien mahdolliset ekosuunnitteluvaatimukset

Komissio järjestää kompressoreiden mahdollisiin ekosuunnitteluvaatimuksiin liittyen kuulemisfoorumin jäsenmaille 11.9.2019.

Kuulemisfoorumia varten Energiavirasto varaa mahdollisuuden antaa kommentteja  ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) nojalla suunnitelluista kompressoreita koskevista komission asetusluonnoksista.

Komission työversiot saa kommentointitarkoitukseen lähettämällä pyynnön Energiaviraston Juha Toivaselle ().

Lisätietoa: Juha Toivanen/Energiavirasto, puh. 0529 5050 083.