Kommenttipyyntö: Kiertovesipumppuja koskevan asetuksen uudelleentarkastelu

Komissio on uudelleentarkastelemassa kiertovesipumppujen ekosuunnitteluasetusta (Lot 11). Uudelleentarkasteluun liittyen komissio järjestää jäsenmaille kuulemisfoorumin 13.6.2019.

Kuulemisfoorumia varten Ympäristöministeriö varaa mahdollisuuden antaa kommentteja  ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) nojalla annetusta kiertovesipumppuja koskevasta komission asetusluonnoksesta, jolla korvattaisiin ja kumottaisiin nyt voimassa oleva kiertovesipumppuja koskeva komission asetus (EU) No 641/2009 (muut. 622/2012 ja 2016/2282).

Komission työversion saa kommentointitarkoitukseen lähettämällä pyynnön Ympäristöministeriön Pekka Kalliomäelle (etu.sukunimi@ympäristoministerio.fi) Kommentit pyydetään toimittamaan viimeistään 11.6.2019 mennessä.

 Lisätietoa: Pekka Kalliomäki/YM, puh. 050 572 6359.