Kommenttipyyntö ja kuulemistilaisuus: Ilmalämmitys ja -jäähdytystuotteet

Suomen kannan valmistelua varten ympäristöministeriö pyytää kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosäädöksen, joka koskee ilmalämmitys- ja jäähdytystuotteita (air heating products, cooling products and high temperature process chillers) ja siihen liittyviä testausmenetelmiä. Säädöksen olisi tarkoitus tulla voimaan kahdessa vaiheessa 1.1.2017 ja 1.1.2020.

Säädösehdotuksen saa pyynnöstä kommentoitavaksi Pekka Kalliomäeltä ()

Kommentteja säädösehdotuksesta pyydetään toimittamaan 14.11.2015 mennessä valmistelusta vastaavalle virkamiehelle Pekka Kalliomäelle ja ympäristöministeriön toimeksiannosta toimiville teknisille asiantuntijoille Mikko Nymanille ()  ja Mika Kapaselle ().

Säädösehdotuksen käsittelyä varten ympäristöministeriö järjestää kuulemistilaisuuden 18.11.2015 klo 13.00-16.00 ympäristöministeriössä Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Kuulemistilaisuuden järjestelyjä varten pyydetään ilmoittamaan kiinnostus kuulemistilaisuuteen osallistumisesta Pekka Kalliomäelle () 10.11.2015 mennessä. Tarkempi kutsu tästä lähetetään ilmoittautuneille erikseen.

Komissiosta saadun ennakkotiedon mukaan ilmalämmitys- ja jäähdytystuotteiden ekosuunnitteluasetusta käsittelevän määräyskomitean kokous olisi 8.12.2015, jolloin säädösehdotuksesta äänestetään. Jos komitea antaa puoltavan lausunnon, menee ehdotus vielä neuvoston ja parlamentin tarkastettavaksi. Jos neuvosto ja parlamentti eivät vastusta säädöstä, voi komissio antaa säädöksen.

Tiedusteluihin vastaa Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359 tai .