Kommenttipyyntö: Ilmanvaihtokoneiden mittausstandardit ja väliaikaisesti sovellettavat mittausmenetelmät

Ympäristöministeriö pyytää  kommenttejanne oheisesta komission mittausstandardien ja väliaikaisesti sovellettavien mittausmenetelmien tiedonantoluonnoksesta, joka koskee ilmanvaihtolaitteita koskevia asetuksia 1253/2014 ja 1254/2014. Liitteenä on myös laskentaa ja mittauksia koskeva tekninen dokumentti.

Kommentit pyydetään toimittamaan 6.5.2016 mennessä Pekka Kalliomäelle (.)

Tiedusteluihin vastaa Pekka Kalliomäki/YM puh. 050-572 6359 tai .

DTI SFPint

Lot6 comm comm