Kommenttipyyntö älypuhelimien ja tablettien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusluonnoksista

Älypuhelimien ja tablettien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetukseen liittyvä konsultaatiofoorumin kokous (Ecodesign Consultation Forum) pidetään 28.6.2021.

Suomen kannan valmistelemista varten Energiavirasto pyytää kommentteja ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) sekä energiamerkintäasetuksen (2017/1369/EU) älypuhelimia ja tabletteja koskevasta ekosuunnittelu- sekä energiamerkintäasetusluonnoksesta.

Ehdotukset saa kommentoitavaksi pyytämällä osoitteesta .

Lisätietoja: