Komission infotilaisuus ESPR-asetuksesta 22.5.2024

Komissio järjestää infotilaisuuden uudesta ekosuunnitteluasetuksesta (ESPR) 22.5.2023 klo 11-14. Tilaisuudessa kerrotaan asetuksen sisällöstä, kerrotaan tulevista suunnitelmista sekä vastataan kysymyksiin.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua komission nettisivujen kautta: https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products-regulation_en

Lisätietoa: