Kokous kriittisten raaka-aineiden ja kierrätetyn sisällön selvityksestä 2.7.2024

VITO, Viegand Maagoe, VHK ja Fraunhover ISI tekevät komission toimeksiannosta selvitystä, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisia tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia kierrätyssisällölle ja niukille, ympäristön kannalta merkityksellisille ja kriittisille raaka-aineille.

Selvityksen valmisteluun liittyen järjestetään kokous, jossa esitellään ensimmäisen vaiheen tuloksia sekä keskustellaan jatkosuunnitelmista.

Kokoukseen voi ilmoittautua taustaselvitykselle avatun nettisivun kautta: https://www.ecodesignmaterials.eu/

Lisätietoja: