Kokous ekosuunnittelun taustaselvityksiin liittyvän menetelmän (MEErP) päivittämisestä

Komissio järjestää toisen sidosryhmäkokouksen energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnittelun menetelmään (MEErP) liittyen 23.6.2022. Kokouksessa esitellään ja keskustellaan menetelmän päivityksen edistymisestä.

Päivityksen päätavoitteena on, että  jatkossa mentelmässä pystytään ottamaan materiaalitehokkuuteen liittyvät asiat aiempaa paremmin ja systemaattisemmin huomioon (mm. korjattavuus, kestävyys, kierrätysmateriaalin käyttö, tuotteen elinikä). Samalla mm. päivitetään EcoReport-työkalun tiedot ajankohtaisiksi erityisesti ympäristövaikutuksiin liittyen (mm. materiaalitehokkuus) sekä päivitetään ja arvioidaan muutenkin menetelmän soveltuvuutta nykytarpeisiin.

Lisätietoa päivityksestä ja kokoukseen ilmoittautuminen: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/521/home

Lisätietoa: taustaselvityksien valmistelusta täältä tai