Julkinen kuuleminen teollisuuspuhaltimien ekosuunnitteluasetuksen päivityksestä

Komissio kysyy mielipidettä teollisuuspuhaltimien asetuksen päivitykseen liittyen. Palautetta voi antaa 3.11.2023 saakka komission sivuilla.

Give your feedback on: Regulatory measure on the review of ecodesign requirements for industrial fans (europa.eu)

Lisätietoa: