Ilmalämmitys- ja jäähdytyslaitteita (ENER Lot 21) koskeva asetus julkaistu

Osana komission energia-asioita koskevaa niin sanottua talvipakettia on julkaistu ilmalämmitys- ja jäähdytyslaitteita (ENER Lot 21) koskeva ekosuunnitteluasetus ja asetuksen liitteet. Lisäksi julkaistiin asetukseen liittyvä vaikutusten arviointi ja arvioinnin yhteenveto.

Asetuksen artikkelissa 1 on määritetty tuotteet, jotka kuuluvat asetuksen piiriin. Asetuksen ensimmäiset vaatimukset astuvat voimaan 1.1.2018. Tämän aikarajan jälkeen kaikkien EU:ssa markkinoille saatettavien sovellusalaan kuuluvien tuotteiden tulee täyttää asetuksessa määritellyt vaatimukset.

Ilmalämmitys- ja jäähdytyslaitteiden asetusvalmistelusta vastaa Ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()

Markkinavalvonnasta vastaa Tukes. Lisätietoja: Marika Keskinen ja Teemu Hartikainen ()