Hissit-tuoteryhmän esiselvitys alkanut

Hissit-tuoteryhmän esiselvitys on aloitettu. Lisätietoa esiselvityksestä löytyy tätä varten avatulta verkkosivulta.  Mikäli haluat ilmoitukset selvityksen etenemisestä ja kutsut sidosryhmäkuulemisiin, voit rekisteröityä samalle sivustolle.

Esiselvityksen tarkoituksena on tarkastella tuoteryhmän soveltuvuutta ja tarvetta ekosuunnittelusääntelyyn. Päätös mahdollisesta sääntelyn aloittamisesta tehdään esiselvityksen valmistuttua. Esiselvitys valmistuu alustavan suunnitelman mukaisesti kesäkuussa 2019. Ensimmäinen kolmesta sidosryhmäkuulemisesta pidettiin 21.2.2018.

Hissit-tuoteryhmästä vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()