Kommenttipuheenvuoro: Ekosuunnittelun laajentuminen uudenlaisiin tuotteisiin – hitti vai huti?

Viime vuonna julkaistu kestävien tuotteiden aloite (Sustainable Product Initiative) ehdottaa ekosuunnitteludirektiivin laajentumista myös tuotteisiin, jotka eivät liity energiaan, mikä on ollut ekosuunnittelun yleinen periaate. Nämä uudet tuotteet olisivat mm. tekstiilit ja huonekalut, joilla on merkittävä ympäristövaikutus.

Aiemmin ekosuunnittelun laajentumisesta energiatehokkuuden sääntelystä muihin näkökulmiin on jo kokemusta. Energiatehokkuuden lisäksi nyt säädellään myös materiaalitehokkuutta, mikä toteuttaa kiertotaloutta. Tässä kuussa ensimmäiset tuoteasetukset, joissa huomioidaan korjattavuus, pitkäikäisyys, päivitettävyys sekä kierrätettävyys, astuivat voimaan yhdessä uusien energiamerkintöjen kanssa.

Ekosuunnittelun laajentuminen herättää paljon kysymyksiä, sekä meillä virkamiehillä, että laajemminkin kansallisella tasolla. Viime vuonna ilmestynyt EU:n tilintarkastustuomioistuimen arviointi ekosuunnittelusta ja energiamerkinnästä osoitti, että ekosuunnittelu ja energiamerkintä ovat olleet tuloksekkaita politiikkatoimia, mutta merkittävät viivästymät lainsäädäntöprosessissa sekä tuottajien että jälleenmyyjien vaatimuksien vastaisuudet heikentävät tuloksia. Jos ekosuunnittelua laajennetaan uusiin ulottuvuuksiin, on tärkeää pitää huoli resursseista lainsäädännössä sekä EU-tasolla, kansallisella tasolla että erityisesti markkinavalvonnassa. Ettei mene lapsi pesuveden mukana.

Selkeää kuitenkin on, että luonnonvarojen kestävä käyttö ja tätä myöten kiertotalous tulevat vahvemmin osaksi tuotteiden sääntelyä. Ekosuunnittelussa on jo selkeät toimintatavat, joilla on saatu vaikuttavuutta aikaan. Tämä on varmasti yksi syy, miksi ekosuunnittelua halutaan laajentaa myös erilaisiin tuotteisiin kuin aiemmin. Mutta miten ja millä tavalla jää nähtäväksi. Varmaa on vain muutos.

Tällä hetkellä kestävien tuotteiden aloite kerää kyselyn avulla näkemyksiä sidosryhmiltä mm. yllä mainitusta ekosuunnittelun laajenemisesta. Jos asiasta on näkemyksiä, kannattaa käydä vastaamassa komission kyselyyn, vastausaika päättyy 9.6.2021.

Herättikö kirjoitus ajatuksia? Palautetta ja kommentteja otetaan mielellään vastaan: