Anna palautetta kuvantamislaitteiden (tulostimet, kopiokoneet, faksit, monitoimikoneet..) asetusten valmisteluun

Komissio kysyy palautetta kuvantamislaitteille tulevien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksien valmistelua varten. Asetusten päätavoitteena on, että kuvantamislaitteet, kuten tulostimet, suunniteltaisiin energia- ja resurssitehokkaiksi, kuluttajat saisivat riittävästi tietoa, jotta he voisivat käyttää laitteitaan kestävästi ja että kulutustavaroista (esim. mustepatruunat) syntyvä jäte minimoitaisiin.

Tulostimien, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden odotetaan muodostavan huomattavan määrän tulevien vuosikymmenten aikana EU:n markkinoille saatettavista elektronisista laitteista. Ennustetut myyntimäärät ovat 21,34 miljoonaa yksikköä vuoteen 2030 mennessä ja 19,38 miljoonaa yksikköä vuoteen 2040 mennessä. Näistä laitteista syntyy EU:ssa vuosittain arviolta 650 000 tonnia jätettä, mikä vastaa noin 5,8 prosenttia kaikista vuonna 2019 markkinoille saatetuista elektroniikkalaitteista.

Aloitteessa tarkastellaan useita seikkoja, jotka vaikuttavat tulostimien, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden ympäristövaikutuksiin kokonaisuudessaan:

  • Laitteita korvataan ennen niiden teknisen käyttöiän päättymistä, mikä on tehotonta resurssien käyttöä ja aiheuttaa tarpeetonta jätettä. Vaikka tekninen käyttöikä on noin kuusi vuotta, joidenkin tutkimusten mukaan monet tulostimet korvataan 2–3 vuoden välein.
  • Laitteiden käyttöikää voidaan pidentää, jos viat voidaan havaita ja korjaamisessa tarvittavia varaosia on saatavilla kohtuullisin kustannuksin, mutta tällä hetkellä korjaamiseen tarvittavien osien löytäminen vaikuttaa vaikealta.
  • Tarvikkeet ovat keskeinen laitteiden ympäristövaikutuksiin vaikuttava tekijä. Vuonna 2020 EU:n markkinoille saatettiin noin 477 miljoonaa tällaista tarviketta ja tarvikkeiden käytöstä arvioidaan syntyvän 150 000 tonnia näihin laitteisiin liittyvää jätettä. Komissio arvioi, miten tarvikkeet, joiden tuottavuus sivumäärissä laskettuna on pieni, lisäävät näitä ympäristövaikutuksia.
  • Tarvikkeiden ympäristövaikutusta pahentaa uudelleenkäytön väheneminen, joka johtuu mekaanisten ja elektronisten komponenttien lisääntymisestä muste- ja värikaseteissa. EU:ssa käytetään uudelleen arviolta 7 prosenttia mustekaseteista, kun niiden teknisen uudelleenkäyttöpotentiaalin arvioidaan olevan 87 prosenttia. Monia tarvikkeita ei ole suunniteltu uudelleenkäytettäviksi, ja joissakin tapauksissa lisä- ja laiteohjelmistot vaikeuttavat uudelleenkäyttöä.
  • Vaikka laitteet muodostavat merkittävän osuuden sähkö- ja elektroniikkajätteen kokonaismäärästä, käytössä ei ole pakollisia tuotevaatimuksia, jotka helpottaisivat tämän jätevirran kierrätystä.
  • Vaikka laitteiden energiankulutus käytön aikana on vähentynyt viime vuosikymmeninä, vielä saattaa olla parantamisen varaa. Aloitteessa otetaan huomioon se, että muuhun kuin teolliseen käyttöön tarkoitetut tulostimet ovat suurimman osan käyttöiästään valmiustilassa ja että tällaiseen energiankulutukseen sovelletaan valmiustilaa, pois päältä -tilaa ja verkkovalmiustilaa koskevia ekosuunnittelusäännöksiä.

Palautetta voi antaa komission sivuilla: Kuvauslaitteiden, mukaan lukien kulutustavaroiden, ympäristövaikutukset (europa.eu)

Lisätietoja: